Istället för galler och jalusier
Hammerglass är den nya generationens okrossbara glas i nanobehandlad polykarbonat. Dessutom är Hammerglass ett helt system av lösningar för nybyggnation, om- och tilläggsglasning med okrossbara rutor. Hammerglass är ett lämpligt skydd i alla miljöer med risk för glaskross, inbrott
hammerglass_oksossbart_glas
eller skadegörelse: Butiker, köpcentra, offentliga lokaler, kommun, skolor, idrottsanläggningar, polisstationer, kontor och industrier - men även i villor och lägenheter.

Att förhindra inbrott handlar om att köpa tid. Upplever tjuven att det tar för lång tid att bryta sig in, avbryts oftast inbrottsförsöket. Den svagaste punkten i de flesta fastigheter är oftast fönster och dörrar med glasrutor. Byts dessa planglasrutor mot okrossbara Hammerglass-rutor innebär det en rejäl ökning av inbrottssäkerheten.

Hammerglass är certifierat i Skyddsklass P8B, vilket motsvarar högsta skyddsklass för inbrottsgaller och rulljalusier.


Som vandalskydd
Inget är så tröstlöst som att byta en glasruta, bara för att två veckor senare få samma ruta sönderslagen igen. Ideliga byten av glas i utsatta miljöer kostar stora summor. Merkostnaden för att byta till Hammerglass sparas snabbt in. Hammerglass-rutor står emot smått otroliga mängder våld. Det är omöjligt att sparka sönder ett Hammerglass-fönster, ett baseballträ gör ingen åverkan - inte ens en gatsten kastad med full kraft kan krossa en Hammerglass-ruta. Tack vare sitt specialutvecklade ytskikt är Hammerglass mycket slitstarkt och motståndskraftigt mot de flesta kemikalier. Klotter avlägsnas med lösningsmedel. Ytskiktet ger dessutom 99,96%  UV-skydd vilket medför att Hammerglass inte grumlas eller missfärgas över tiden. Den första Hammerglass-rutan installerades 1993. Den är fortfarande lika klar - och okrossad!

12
Trygg leverantör
Hammerglass AB arbetar med okrossbara glaslösningar för bl.a. fastigheter, fordon och bullerskärmar. I takt med att bolaget levererar till allt större kunder och både nationellt och internationellt har önskemål om ISO-certifiering kommit från flera håll. Efter ett intensivt arbete under vinter och vår certifierades Hammerglass i slutet av maj innevarande år.Gå direkt till Hammerglass hemsida för nedladdning av faktablad>>
Carlssons Ur inbrott.wmvOkrossbara fönster, fönsterglas, fasadglas Hammerglass glasSprängtest Hammerglass 2012-11-12.wmv


Hammerglass FOPS test SS EN 3449

Pedestrian tunnel


Passar lika bra i slott som kojahammerglassx3
Hammerglass Enkel

Våra enkelglaslösningar passar mellan glasen i kopplade bågar samt i kulturminnesmärkta hus, slott och kyrkor.


Hammerglass Isoler


Hammerglass finns som isolerglas i 2- eller 3-glasutförande med U-värde ner till 0,68. Vi lämnar 5 års full isolerglasgaranti.


Hammerglas Tillägg

Hammerglass Tilläggs-system i kallvalsad stålplåt har monterats fram- för tusentals befintliga fönster sedan 1994. Vi känner inte till ETT ENDA lyckat inbrott!


Hammerglas Spegelglas

Hammerglass okrossbara spegelglas ökar personsäkerheten och minskar kostnaderna för skadegörelse
Vi levererar till...
• Villa- och privatmarknaden

• Industri och kontor
• Butiker och stormarknader
• Polis, kriminalvård och psykvård
• Skolor, idrottsanläggningar, offentliga byggnaderlocknox_logo