Vad är SafeCoat?

Skydds-, säkerhets- och solskyddsfilm består av tunna lager av polyester som laminerats under tryck. Ena sidan är belagd med ett aggressivt klistersystem som genom sin starka bindning till glas bildar en helt transparent enhet. Andra sidan består av en repskyddande yta som tillåter normal skötsel. Rengöring av rutan sker precis som innan lamineringen.

SafeCoat säljs endast med installation, då en oriktigt monterad glasförstärkning kan göra mer skada än nytta. Olika typer av glas, karmsystem och infästningar kräver olika typer av installation och eventuellt en karmförstärkning. SafeCoat-laminaten finns i flera olika tjocklekar från 0,07 mm till 0,36 mm. De varierande dimensionerna gör att rätt typ av laminat kan väljas för i stort sett alla typer av glas och infästningar. De kraftigare laminaten kräver försegling med speciellt framtagen toppförstärkning som låser lamineringen vid karmen.Säkerhetsfilm för personsäkerhet

sc_s00e4kerhet_dagis_17x13-2
Det finns olika typer av skydds- och säkerhetsfilmer för olika applikationer och ibland kan begreppen verka något förvirrande. Vi skiljer på tre huvudgrupper av fimer: Säkerhetsfilm, skyddsfilm och repskyddsfilm.

Säkerhetsfilmer är sega genomskinliga polyesterlaminat med ett mycket starkt lim som klistras på befintliga glasrutor. Den sega filmen gör att rutan håller samman även när den krossas och förhindrar därigenom att splitter kastas omkring. Detta minskar risken för personskador om olyckan skulle vara framme. Det sega laminatet fördröjer också tjuven vid så kallade ”smash and grab”-stölder. Används framförallt som splitter- och inkastningsskydd för glasrutor i butiker, industrier, skolor, daghem och offentliga miljöer.


SafeCoat Safe 400
Användningsområden
 • Skolor
 • Daghem
 • Offentliga miljöer
 • Industrier
 • Kontor
 • Skyltfönster
 • Privat

Arbetsmiljöverket har påtalat de risker som finns med glasade partier i korridorer och entréer till skollokaler. Sådana partier måste vara av härdat eller laminerat glas i lägst Skyddsklass 2. Safe 400 är en klar splitterskyddsfilm för personskydd klassad i skyddsklass 2 enligt SS-EN 12600 (motsvarar tidigare Skyddsklass F2). Den sega filmen håller samman rutan även när den krossas och förhindrar därigenom att splitter sprids, vilket minskar risken för personskador.
Fördröjer även tjuven vid så kallade ”smash and grab”-stölder.

Skyddsfilm för ökat inbrottsskydd


safecoat_skydd800_17x13
Det finns olika typer av skydds- och säkerhetsfilmer för olika applikationer och ibland kan begreppen verka något förvirrande. Vi skiljer på tre huvudgrupper av fimer: Säkerhetsfilm, skyddsfilm och repskyddsfilm.

Skillnaden mellan skyddsfilm och säkerhetsfilm ligger i den högre säkerhetsklassningen, i övrigt har produkterna ungefär samma användningsområden. Generellt sett är skyddsfilmer tjockare och starkare och står därigenom emot ännu mer våld än säkerhetsfilmer. Användningsområdena är desamma som för säkerhetsfilmer men för ännu tuffare krav.

SafeCoat Skydd 800
 • Användningsområden
 • Skolor
 • Daghem
 • Offentliga miljöer
 • Industrier
 • Kontor
 • Skyltfönster
 • Privat

sc_skydd-1200_17x13-3
Skydd 800 är en klar splitterskyddsfilm klassad i Skyddsklass SS-EN 356 P1A. Den sega filmen håller samman rutan även när den krossas och förhindrar därigenom att splitter sprids, vilket minskar risken för personskador. Fördröjer även tjuven vid så kallade ”smash and grab”-stölder.


SafeCoat Skydd 1200
 • Användningsområden
 • Skolor
 • Daghem
 • Offentliga miljöer
 • Industrier
 • Kontor
 • Skyltfönster
 • Privat

Skydd 1200 är en klar splitterskyddsfilm klassad i Skyddsklass SS-EN 356 P2A. Den sega filmen håller samman rutan även när den krossas och förhindrar därigenom att splitter sprids, vilket minskar risken för personskador. Fördröjer även tjuven vid så kallade ”smash and grab”-stölder.
Se Nilja-filmen som visar hur starkt Safe-Coat laminatet är.